Javna nabava i izvješća

Požega, 30.09.2021.

Dopuna/izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave  za 2021. godinu

Izmjena_plana_nabave_EOJN_2021.docx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 12.7.2021.

I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Rebalans za 2021. godinu

Obrazloženje rebalansa za 2021. godinu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 26.2.2021.

Izvješće o izvršenju plana za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju plana

Obrazloženje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 05.02.2021.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće

Bilješke fin. izvješća

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 03.02.2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

 ZPI_2020.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 19.01.2021.

U prilogu se nalazi plan javne nabave za 2021. god.

Plan nabave za 2021.g.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 31.12.2020.

U priloge se nalazi plan prihoda i rashoda za 2021. god.

Plan prihoda za 2021.g.

Plan rashoda za 2021.g.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 03.02.2020.

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće

Bilješke fin. izvješća

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 30.12.2019.

U prilogu se nalazi plan javne nabave za 2020. god.

Izmijenjeni plan nabave za 2020.g.

Plan nabave za 2020.g.

Rebalans financijskog plana

Rebalans plana 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 01.02.2019.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izješće

Bilješke fin. izvješća

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 29.12.2018.

U prilogu se nalazi plan javne nabave za 2019. god.

PLAN NABAVE 2019.pdf

Finanacijski plan za 2019. god.

Prijedlog financijskog plana proracunskog korisnika 19

Obrazlozenje plana 2019-2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 06.02.2018.

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Finanacijsko izvješće

Bilješke fin. izvješća

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 30.12.2017.

U prilogu se nalazi plan javne nabave za 2018. god.

PLAN NABAVE 2018 .pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 31.01.2017.

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Fin. izvješće

Bilješke 2016 excel

Bilješke 2016 word

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 30.12.2016.

 U prilogu se nalazi plan javne nabave za 2017. god.

PLAN NABAVE 2017 .pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 8.2.2016.

Financijsko izvješće za 2015.god.

Fin. izvješće

Požega, 30.12.2015.

U prilogu se nalazi plan javne nabave za godinu 2016.

plan_javne_nabave_2016.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 15.4.2015.

Kvartalno izvješće I/2015.

1. kvartalno izvješće

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 2.2.2015.

Financijsko izvješće za 2014.god

Završni 2014 god

Bilješke uz izvješće

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Požega, 14.1.2015.

Plan nabave za 2015. godinu se nalazi u sljedećem dokumentu:

Plan nabave 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odluka o javnoj nabavi
Procedura zaprimanja dokumenata
Stvaranje ugovorne obveze
Plan nabave 2014

 

Požega, 15.01.2013.

Sukladno članku 20. zakona o javnoj nabavi „Narodne novine" broj 90/11 i Financijskom planu za 2012. godinu, Školski odbor Obrtničke škole Požega na sjednici održanoj 22. prosinca 2012. godine donosi

Plan javnih nabava 2013.


Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj: 90/11) Obrtnička škola Požega ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- OPG ŠNAJDER, B. HANŽEKOVIĆA 157, 34000 POŽEGA

-CAFFE BAR COLOSSEUM,  Hrvatskih branitelja 218, 34000 Požega

-AUTOLIMARIJA JELUŠIĆ, POŽEŠKA 37 B, 34334 KAPTOL

-KLESARSTVO ŠPEHAR, Baruna Franje Trenka 12, 34310 Pleternica

 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive