Službeni internet portal Obrtničke škole u Požegi

obrtnicka banner top2

NASTAVAK OBRAZOVANJA

NASTAVAK  OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

U ŠK.GOD. 2021./2022.

 

Članak 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14i 7/17) i Pravilnik o uvjetima i načinima obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16) propisuje:

  1. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
  2. Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

Učenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja, odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.
Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno obrazovanje.
Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće škole.

Obrtnička škola objavljuje programe za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije:

  • Arhitektonski tehničar
  • Turističko-hotelijerski komercijalist
  • Modni tehničar

Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, je obvezan do 5. srpnja 2021. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja, uz koji je obvezan priložiti:

1.  Izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
2.  Svjedodžbu o završenom obrazovanju

Rok za predaju ZAHTJEVA je 5. srpnja 2021. god.