Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

obavijest

Stipendiranje učenika - pojašnjenje zamolbe (naslov ispod)

Poštovani/e,

nastavno na prethodno dostavljenu zamolbu u svezi provedbe Projekta "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu, a uslijed pojačanog pritiska roditelja i učenika vezano uz informacije o statusu ponesenih prijava želimo napomenuti kako Vam navedena obavijest nije bila slana u cilju informiranja učenika o dodijeljenoj stipendiji i potrebi dostave ugovora i bjanko zadužnice Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno požurivanja dostave istih već u svrhu skretanja pažnje na ugovorne obveze koje se preuzimaju potpisivanjem ugovora.

Naime, školska godina je praktično pri kraju te je u ovom trenutku razvidno zalaganje učenika u proteklom periodu temeljem kojeg će se formirati njihov uspjeh, a koji zasigurno ne može biti rezultat nemile situacije u svezi epidemije korona virusa koje bi vjerojatno pojedini učenici i roditelji bili spremni navesti kao razlog za neuspješni završetak razreda.

Slijedom navedenoga, potrebno je uzeti u obzir da će učenici koji neće uspješno završiti razred biti u obvezi vratiti cjelokupni iznos stipendije, a u slučaju da to ne učine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta bit će prisiljeno aktivirati zadužnicu i ovršiti ih u svrhu naplate potraživanja.

Nastavno tome, smatrali smo potrebnim upozoriti roditelje na odgovorno postupanje i pravovremenu reakciju kako bi se izbjegle navedene situacije te smo stoga i apelirali na Vašu pomoć obzirom imate neposredan uvid u dosadašnje zalaganje i uspjeh učenika.

Ovim putem želimo istaknuti kako se korisnici stipendija o statusu svojih prijava mogu informirati putem poveznice http://poticaji.mingo.hr, a popis korisnika stipendija dostupan je putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2019, a koje informacije su javno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te dakle nema potrebe da sve učenike kojima je dodijeljena potpora kontaktirate i obavještavate o navedenoj okolnosti.

Ujedno želimo Vas informirati kako je dostava ugovora u tijeku od kraja veljače. Naime, obzirom je temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu dodijeljeno gotovo 4200 stipendija razvidno je kako se radi o zaista velikoj količini dokumentacije koju je potrebno pripremiti te stoga nije moguće očekivati da će odjednom biti pripremljeno, potpisano od ovlaštenih osoba i otpremljeno 4200 ugovora u kratkim rokovima. U svezi s navedenim slobodni smo Vas uputiti i na najnoviju obavijest objavljenu na našim mrežnim stranicama koja je dostupna putem poveznice: https://www.mingo.hr/page/krenula-isplata-stipendija-za-ucenike-u-srednjem-strukovnom-obrazovanju.

Nažalost zbog aktualne situacije u svezi epidemije korona virusa, proces je dodatno usporen te već izvjesno vrijeme sve poslove obavljamo u smanjenom opsegu. Stoga Vas još jednom molimo da ne informirate roditelje o dodjeli stipendija učenicima čime ih indirektno potičete na upite u svezi statusa pojedinačnih prijava na koje zbog otežanih uvjeta rada i brojnosti stipendista nismo u mogućnosti odgovoriti, odnosno koji nam u ovim otežanim uvjetima oduzimaju dragocjeno vrijeme za obavljanje tekućih poslova.


Zaključno ističemo kako će ugovori korisnicima stipendija biti dostavljeni kada se za to steknu uvjeti.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

S poštovanjem,


Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu 

Poštovani,

ovim putem slobodni smo Vas zamoliti za suradnju u provedbi Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu u vidu informiranja roditelja učenika kojima je temeljem ovog Projekta odobrena stipendija, a u svezi ugovornih obveza.

Naime, sukladno odredbi članka 9. Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, korisnici su dužni uz potpisani primjerak Ugovora dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na prvi veći iznos u odnosu na iznos dodijeljene stipendije.

Bjanko zadužnica služi kao instrument osiguranja naplate nenamjenski utrošenih sredstava, a obzirom na odredbu članka 8. Ugovora temeljem kojeg Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pridržava pravo na povrat sredstava isplaćenih na ime stipendije u slučaju da korisnik ponavlja razred čime gubi pravo na stipendiju te je dužan vratiti primljeni iznos stipendije.

Slijedom navedenoga, ljubazno Vas molimo da sukladno popisu učenika Vaše škole kojima je odobrena stipendija kojeg dostavljamo, pokušate roditeljima učenika, a obzirom na relativno kasnu dodjelu stipendija, praktično neposredno pred sam kraj školske godine te stanje ocjena tri mjeseca prije kraja školske godine ili nešto više obzirom na nemilu situaciju u svezi Corona virusa, koje zasigurno može biti dobar pokazatelj da li će razred biti završen s uspjehom, skrenuti pažnju da prihvat stipendije u visini od 18.000,00 kuna stvara obvezu uspješnog završetka razreda, a u suprotnom je potrebno sredstva vratiti.

Kako bismo u što je moguće manjoj mjeri izbjegli neugodne situacije vezane uz povrat stipendije, molimo Vas da skrenete pažnju roditeljima na važnost donošenja razumnih odluka u svezi prihvata ugovora o stipendiranju s njihove strane.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji te za sva pitanja ostajemo na raspolaganju!

S poštovanjem,

Obavijest o poništenju natječaja
Obavijest o pružanju pedagoške i psihološke pomoći
© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive