Službeni internet portal Obrtničke škole u Požegi

obrtnicka banner top2

Stručno usavršavanje u okviru projekta RCK VirtuOS

IMG_20230221_103837

U Obrtničkoj školi Požega 20.2. i 21.02.2023., u okviru projekta RCK VirtuOS, održano je stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i mentora u području rada osoba s invaliditetom. Cilj programa usavršavanja je povećati znanje nastavnika i mentora u prilagođavanju nastavnih i radnih materijala učenika s teškoćama u razvoju. Nastavnici i stručni suradnici imali su priliku educirati se u izradi individualiziranog kurikuluma koja se sastoji od inicijalne procjene i individualne sposobnosti i funkcioniranje učenika. Planiranje prioritetnih ciljeva u pružanju potpore i planiranje i odabir strategija poticanja. Drugi dan nastavnici su se educirali u vrstama strategije poučavanja i poticanja učenika s teškoćama u razvoju. 

Radionice u sklopu projekta "Pro Vita et Familia"
Rang lista kandidata