Službeni internet portal Obrtničke škole u Požegi

obrtnicka banner top2

Zidar

Kineski zid, po mišljenju mnogih jedno od “svjetskih čuda”, ubraja se među rijetke građevine na Zemlji koje se mogu vidjeti iz – svemira. U njegovoj gradnju sudjelovali su i mnogi pojedinci, majstori u jednom od najstarijih zanimanja u graditeljstvu – zidari.

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Nekada su oni zidali zgrade od samih temelja. U novije vrijeme zidari dolaze na gradilište kada radnici drugih zanimanja postave temelje, a ponekad i betonski “kostur” zgrade (ili nekog drugog zdanja).

 

Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije! Zidanje nije tek puko redanje slojeva žbuke i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, osobito na uglovima, na mjestima gdje će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stječu školovanjem, odnosno naukovanjem.

Zidari, dakako, ne podižu zid “od oka”; oni stalno viskom, libelom, kutomjerom, metrom provjeravaju dimenzije, okomitost i druge karakteristike zida. Ciglu, kamen, betonske elemente treba kojiput prilagoditi mjestu na kojem će se postaviti. To zidari rade vrlo spretno preciznim udarcima zidarskoga čekića. Zidanje kamenom puno je teže i sporije od zidanja ciglom ili nekim suvremenim građevinskim materijalom. Zidari se kojiput specijaliziraju npr. za zidanje kamenih lukova ili stupova prilikom gradnje mostova ili nekih drugih posebnih građevina.

Radni uvjeti

Zidari najčešće rade na otvorenom, izloženi nepovoljnim vremenskim utjecajima. Rade na visinama, u pognutom ili polupognutom položaju. Na gradilištu često ima vlage i prašine. Dakle, može se zaključiti da zidari češće rade u nepovoljnim, a rjeđe u nešto povoljnijim radnim uvjetima.

Poželjne osobine

Zidari moraju biti snažnije tjelesne građe i stabilna zdravlja. Moraju imati dobar vid i sluh, uz besprijekoran osjećaj ravnoteže. Dakle, oštećenja osjetila, bolesti unutrašnjih organa, bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu, slabija tjelesna građa, deformiteti ruku i nogu zapreke su za obavljanje zidarskog posla.

Osposobljavanje

Obrazovanje zidara traje u nas tri godine. Školuju se u industrijskim i obrtničkim školama. Dakako, prilikom upisa u obrtničku školu – zbog dvojnoga sustava obrazovanja – prvi je uvjet prethodno sklopljen ugovor o naukovanju.