VAŽNA OBAVIJEST - Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. g.

obavijest

Učenici kojima je dodijeljena stipendija u sklopu Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu imaju ugovornu obvezu dostave preslike svjedodžbe i ispunjenog Obrasca 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti" najkasnije do 30. rujna. 

U cilju izbjegavanja neželjenih situacija u svezi povrata stipendije odnosno prisilne naplate sredstava putem aktiviranja zadužnice zbog prekoračenja navedenog roka, molimo učenike kojima je odobrena stipendija i njihove roditelje da obrate pozornost na obvezatnost izvršenja ugovorne obveze i što ona podrazumijeva. Sve navedeno je vrlo jasno istaknuto u Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore kojeg su učenici i njihovi roditelji u posjedu, međutim temeljem iskustva u provedbi navedenog Projekta, pokazalo se je da o obvezama korisnika stipendije nakon isplate vrlo malo učenika i roditelja vodi računa.

Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti" je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva: https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/public/Stipendije%202019/Obrazac%202.pdf.

Napominjemo da presliku svjedodžbu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika niti Obrazac 2. u školi. (svjedodžba mora sadržavati pečat škole i potpis ravnatelja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 30. rujna na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
(Za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu) 

Ujedno napominjemo da korisnici stipendije koji ne izvrše navedenu ugovornu obvezu neće se moći prijaviti na Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2020. godinu. Nastavno tome, budući da Javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2020. godinu još nije objavljen, preporučamo učenicima da prate službenu stranicu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na kojoj će pravovremeno biti objavljene sve informacije, kao i pripadajući obrasci potrebni za prijavu: https://www.mingo.hr/ i https://gospodarstvo.gov.hr/

U cilju ishođenja stipendije, učenici svake godine tebaju podnijeti prijavu za Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima", obzirom da je riječ o natječaju (ne postoji produljenje stipendije).

Javni natječaj - prostor za prodaju pekarskih proi...
Virtualne učionice
© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive