Službeni internet portal Obrtničke škole u Požegi

obrtnicka banner top2

Odluka o odabiru kandidata

  Download PDF File Here

Rang lista provedenoga testiranja

  Download PDF File Here

Lista kandidata pozvanih na testiranje

  Download PDF File Here

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

  Download PDF File Here

Lista kandidata pozvanih na testiranje

  Download PDF File Here

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

  Download PDF File Here

Odluka o odabiru kandidata

  Download PDF File Here

Lista kandidata pozvanih na testiranje

  Download PDF File Here

Obavijest o testiranju kandidata

  Download PDF File Here

Javni natječaj - usluge fotokopiranja

  Download PDF File Here

Javni natječaj - samouslužni aparati

  Download PDF File Here

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

  Download PDF File Here

Odluka o odabiru kandidata

  Download PDF File Here

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

  Download PDF File Here

Odluka o odabiru kandidata

  Download PDF File Here

Raspored razgovora za pomoćnike/ce u nastavi

  Download PDF File Here

Obavijest o testiranju kandidata

U prilogu se nalazi popis kandidata i upute o testiranju kandidata za popunjavanje radnog mjesta nastavni-ka/ce engleskog jezika.    Download PDF File Here   Download PDF File Here

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

  Download PDF File Here

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

  Download PDF File Here

Javni natječaj - prostor za prodaju pekarskih proizvoda

  Download PDF File Here