Istaknuto 

Jesenski rok - UPISI u 1. razred u šk. god. 2022./2023.

Jesenski rok - UPISI u 1. razred u šk. god. 2022./2023.

Učenici koji će se upisivati u 1. razred nakon objave konačnih ljestvica moraju OBAVEZNO dostaviti cjelovitu dokumentaciju u nekim od ponuđenih termina (termini se odnose na SVE učenike koji se upisuju u 1. razred):

Prilikom upisa dokumentaciju je moguće samostalno učitati u sustav ili je donijeti u školu:

  • Potpisanu upisnicu (učenici ju ispisuju iz aplikacije srednje.e-upisi.hr/) ili ju mogu dobiti u Obrtničkoj školi)
  • Dokumente za ostvarene dodatne bodove
  • Svjedodžbu medicine rada ili Potvrdu školskog liječnika


Svi učenici koji upisuju 1. razred po JMO modelu ići će na praktičnu nastavu u školske radionice te ne moraju dostavljati ugovor o naukovanju prilikom upisa

DODATNE INFORMACIJE:

*DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA:

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama – kao dokaz prilaže sljedeće:

  • Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ)

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim, te odgojnim čimbenicima – kao dokaz prilaže sljedeće:

  • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednog i/ili oba roditelja;
  • potvrdu nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
  • potvrdu o korištenju socijalne pomoći;
  • rješenje ili drugi upravni akt Centra za socijalnu skrb ili nadležnog tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada o pravu samohranog roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
  • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada;
  • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.
Raspored razgovora za pomoćnike/ce u nastavi
Natječaj za popunjavanje radnog mjesta
© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive